test

Sprawności mistrzowskie

Webmaster
1. Przystępując do opracowania próby nawiązała/ał współpracę z Zespołem GK ZHP on-line, uczestniczyła/ył w realizacji wybranego zadania zaproponowanego przez Zespół lub własnej propozycji.
2. Zna zasady budowania ośrodków WWW z zakresu wizualizacji projektu, zagadnień PR i oprogramowania.
3. Skompletowała/ał zespół do realizacji projektu internetowego (serwisu WWW), rozdzieliła/ił zadania w zespole: przygotowanie i korekta tekstów, przygotowanie grafiki, kodowanie serwisu, promocja itp., gotowy serwis opublikowała/ał w Internecie.
4. Stale rozwija swoje umiejętności w zakresie języków programowania stosowanych w budowaniu ośrodków WWW, zna co najmniej dwa, w tym jeden z grupy języków server-side, przygotowała/ał layout strony stosując optymalizację grafiki.
5. Przeprowadziła/ił formę kształcenia poświęconą tematyce internetowej.

Grafik komputerowy
1. Samodzielnie wykonała/ał zaawansowane prace graficzne na komputerze i zaprezentowała/ał je na zbiórce lub w szkole.
2. Swoje umiejętności wykorzystała/ał wykonując prace graficzne dla drużyny, szczepu, hufca.
3. Potrafi sprawnie wykonać zaawansowane operacje: skanować i obrabiać grafikę, importować do i eksportować z innych programów, rozbarwiać dokument do pliku, wykonywać retusze itp.
4. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi programu graficznego.
5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył istotę i zagrożenia wynikające z piractwa komputerowego, zna wymagania dotyczące ochrony praw autorskich do grafiki komputerowej.

Znawczyni Europy/znawca Europy
1. Poznała/ał wkład polskich myślicieli w proces jednoczenia Europy.
2. Poznała/ał historię integracji europejskiej. Rozumie różne podejścia do przyszłości Europy.
3. Dowiedziała/ał się, jaka jest procedura podejmowania decyzji w UE oraz jaka jest waga polskiego głosu.
4. Przygotowała/ał warsztaty na temat integracji europejskiej lub zagadnienia szczegółowego dla wybranej grupy.
5. Dowiedziała/ał się, jakie instytucje oraz organizacje w Polsce zajmują się tematyką integracji europejskiej.
Zgłosiła/ił się do współpracy z Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej.
6. Poznała/ał sposoby pozyskiwania funduszy europejskich z różnych źródeł i programów.