test

Poziom sprawności *

Młoda Europejka/młody Europejczyk *
1. Dowiedziała się/ał się, kim był Robert Schuman, co to jest Unia Europejska.
2. Przygotowała/ał do harcówki mapę Polski z zaznaczonymi sąsiadami naszego kraju.
3. Przygotowała/ał dla zastępu konkurs na najlepszy plakat o Europie.
4. Zna symbole jednoczącej się Europy. Wykonała/ał flagę europejską do harcówki.

Bi-Pi *
1. Wie, co oznacza tradycja węzełka na chuście. Przestrzega tego zwyczaju.
2. Wie, do jakich organizacji skautowych należy ZHP oraz jakie są ich znaki (lilia i koniczyna). Przygotowała/ał planszę do harcówki z ich symboliką
3. Poznała/ał życiorys gen. Roberta Baden-Powella. Podczas zbiórki zastępu przedstawiła/ił w dowolnej formie jedną z jego przygód.

Plastyczka/ plastyk *
1. Nauczyła/ył się wykonywać różnymi technikami rysunki, plakaty i obrazy, loga, napisy (co najmniej 5 rodzajów)
2. Wykonała/ał ilustrację do kroniki i plakat reklamowy.
3. Rozpoznała/ał wskazane dzieła rzeźby i malarstwa polskiego.
Wykonała/ał ozdobę do harcówki lub totem obozowy.

Fotoamatorka/fotoamator *
1. Poznała/ał budowę aparatu fotograficznego, rodzaje aparatów fotograficznych oraz zasady wykonywania zdjęć i rodzaje filmów.
2. Wykonała/ał samodzielnie zdjęcie tematyczne, odpowiednio ustawiając aparat oraz wywołując je.
3. Na biwaku lub obozie robił zdjęcia drużynie a następnie wywołała/ał je i wybierała/ał najlepsze na wystawę.
4. Przygotowała/ał na konkurs lub wystawę w szkole lub w szczepie własny serwis zdjęciowy.

Nasłuchowiec *
1. Scharakteryzowała/ał międzynarodowy podział pasm radiowych, służby je użytkujące.
2. Poznała/ał zakresy amatorskich pasm KF i ich wewnętrzny podział oraz podstawowe wyrazy Q-kodu i podstawowe skróty służbowe.
3. Poznała/ał zasady budowy znaków rozpoznawczych i prefiksy minimum 5 państw.
4. Obsługiwała/ał odbiornik komunikacyjny, pełniła/ił dyżur nasłuchowy w pracy sieci i odebrała/ał kierowany doń radiogram.
5. Dokonała/ał 100 nasłuchów z co najmniej 10 krajów.

Sygnalistka/sygnalista *
1. Sprawnie nadała/ał i odebrała/ał telegram alfabetem more`a za pomoca chorągiewek i latarki.
2. Podała/ał treść informacji w formie zwięzłego telegramu.
3. Poznała/ał zasady szyfrowania i rozszyfrowania, posługując się szyfrem w grach harcerskich.
4. Pełniła/ił służbę łączności na wycieczce lub w grze polowej.
5. Przeprowadziła/ił pokazowe zajęcia sygnalizacji dla zastępu lub drużyny.