test

Poziom sprawności ***

Obywatelka Europy/obywatel Europy ***
1. Poznała/ał główne etapy tworzenia się Unii Europejskiej. Potrafiła/ił wymienić założycieli zjednoczonej Europy. Dowiedziała/ał się jaki mieli wkład w integrowanie Europy.
2. Poznała/ał instytucje europejskie oraz ich kompetencje. Przygotowała/ał do harcówki planszę przedstawiającą te instytucje.
3. Dowiedziała/ał się, czym jest obywatelstwo europejskiej i jakie płyną z niego korzyści.
4. Rozumie proces integracji Polski z instytucjami europejskimi.
5. Przygotowała/ał dla drużyny debatę nad przyszłością Europy.

Obrońca praw człowieka ***

1. Wie, skąd pochodzi idea praw człowieka oraz jakie wydarzenia miały największy wpływ na ich rozwój. Rozumie czym są kolejne generacje praw człowieka.
2. Zna najważniejsze dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka. Wie, które organizacje międzynarodowe odpowiadają za przestrzeganie praw człowieka.
3. Wybrała/ał jedną dziedzinę praw człowieka, którą poznała/ał w sposób szczególny (np. prawa kobiet, prawa dzieci, prawa uchodźców).
4. Przygotowała/ał dla drużyny zbiórkę na ten temat. Przygotowała/ał w szczepie lub hufcu akcję na rzecz ochrony konkretnej grupy. W tym celu nawiązała/ał współpracę z np. Amnesty International.
5. Wie, w jakich krajach prawa człowieka są nadal łamane. Przygotowała/ał mapę prezentującą te kraje oraz opisującą przykładowe problemy, zaprezentowała/ał ją na zbiórce drużyny.

Mistrzyni obiektywu/mistrz obiektywu ***

1. Poznała/ał zasady działania kamery video, wykonując na niej film, dokumentujący wydarzenie w drużynie, szkole, rodzinie.
2. Rozróżniła/ił zaprezentowane gatunki filmowe, potrafi zareklamować film stosownie do oczekiwań odbiorcy.
3. Nakręciła/ił) film kamerą video wg własnego scenariusza i przygotowała/ał go samodzielnie do wyświetlania.
4. Zorganizowała/ał w drużynie lub szczepie wieczór filmowy, prezentujący filmy nakręcone w trakcie różnych przedsięwzięć harcerskich lub szkolnych. Zachęciła/ił innych do dokumentowania wydarzeń za pomocą filmów video.

Mistrzyni Internetu/mistrz Internetu ***

1. Samodzielnie przygotowała/ał komputer do korzystania z Internetu, skonfigurowała/ał urządzenia i oprogramowanie.
2. Zabezpieczyła/ył komputer przed atakami z sieci i wirusami stosując darmowe oprogramowanie dostępne w Internecie, uzasadniła/ił wybór instalowanych pakietów.
3. Sprawnie posługuje się fachową terminologią: protokół, ftp, lista dyskusyjna, domena itp.
4. Wykonała/ał stronę WWW drużyny, szczepu; przygotowała/ał teksty oraz grafikę, opublikowała/ał stronę w Internecie.
5. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi programów internetowych.

DTP-owiec ***

1. Zna zasady składu komputerowego i wykorzystuje je w wykonywanych pracach.
2. Sprawnie posługuje się fachową terminologią: bękart, interlinia, szeryf, kerning, punktura, tekstura itp.
3. Wykonała/ał zaawansowane prace DTP i zaprezentował(-a) je na zbiórce lub w szkole.
4. Swoje umiejętności wykorzystała/ał przygotowując śpiewnik, poradnik lub inne wydawnictwo dla drużyny, szczepu, hufca.
5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył młodszym, jakie zagrożenia wynikają z piractwa komputerowego.

Radiotelegrafistka/radiotelegrafista ***

1. Odebrała/ał i nadała/ał kluczem 60 znaków na minutę według PARIS.
2. Poznała/ał minimum 20 znaków Q-kodu oraz znaki służbowe dotyczące korespondencji radiowej.
3. Nawiązała/ał co najmniej 20 łączności telegrafią na radiostacji klubowej i przekazała/ał telegrafią co najmniej 10 radiogramów podczas pracy amatorskiej lub służbowej.
4. Pracowała/al co najmniej raz z terenowego stanowiska (obóz, biwak), utrzymując łączność z wybranym korespondentem w macierzystej miejscowości.
5. Wykonała/ał proste urządzenie telegraficzne, np. generator do nauki telegrafii, wykorzystała/ał je podczas swoich zajęć z zastępem.

Znawczyni skautingu/znawca skautingu ***

1. Zna historię skautingu : wie, jak skauting rozwinął się w ruch ogólnoświatowy
2. Wie, na czym polega działanie skautowych organizacji światowych (WOSM i WAGGGS).
3. Zna najważniejsze organizacje skautowe działające w krajach europejskich
4. Dobrze poznała/ał wybraną organizacje skautową : zna jej historię i obecną działalność,
przeczytała/ał pismo skautowe, nawiązał kontakt ze skautami tej organizacji.
5. Samodzielnie przygotowała/ał zbiórkę na temat skautingu.