test

03.marca 2009 hm. Jolanta Kreczmańska

Już 03 marca o godzinie 19:00 na wasze pytania odpowie nasz zaproszony gość:


hm. Jolanta Kreczmańska
- członek GK ds. pracy z kadrą i kształcenia, lat 37 absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 roku wraz z mężem prowadzi prężnie rozwijającą się firmę handlową, która w kilku oddziałach zatrudnia kilkadziesiąt osób i zajmuje istotne miejsce w swoim segmencie rynku.

Od 1986 roku instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Drużynowa, komendantka obozów i zgrupowań harcerskich. Od 1986 roku zaangażowana w pracę na polu hufca. Założycielka drużyny drużynowych, namiestnictwa harcerek oraz założycielka i kilkuletnia komendantka hufcowej Szkoły Instruktorów. Komendantka kursów instruktorskich na różnych poziomach, w tym kursów kadry kształcącej i kursu harcmistrzowskiego.

W latach 2001-2005 Przewodnicząca Komisji Programowo – Metodycznej Rady Naczelnej. Współtwórczyni systemu metodycznego, systemu stopni harcerskich, systemu stopni instruktorskich i obowiązującej Strategii Rozwoju ZHP.

Założycielka i Przewodnicząca Ruchu Całym Życiem. Organizatorka wielu imprez i konferencji instruktorskich, często inicjujących dyskusję wokół najważniejszych spraw w Związku.